BOJ uppmärksammar Fadimedagarna med digitalt seminarium

Brottsofferjouren uppmärksammar Fadimedagarna med att bjuda in till ett digitalt seminarium med Devin Rexvid om hedersrelaterat våld och förtryck.

Den 21 januari är det 22 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa för att hon inte levde enligt de hedersnormer som familjen anammat.

Brottsofferjouren Sverige anordnar ett seminarium torsdagen den 18 januari för att hedra minnet av Fadime och de mänskliga rättigheter hon försökte få alla i Sverige att omfattas av. Vi måste alla hjälpas åt att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och försöka göra det som Fadime uppmanade till i sitt tal i riksdagen: ”Vänd dem inte ryggen!”.

Devin Rexvid, universitetslektor på Stockholms universitet, presenterar sin forskning om ”Vilka önskemål om flickors begränsning har familjer som lever med hedersnormer till förskolans personal?”.