Kraftig ökning av stödsökande till Brottsofferjouren- rekordmånga utsatta för bedrägerier

Under 2023 gav BOJ stöd till 61 496 brottsoffer, vittnen och anhöriga från Sveriges alla kommuner. Det är nästan 7 000 fler än föregående år.
De vanligaste brotten under året gällde misshandel (22 %), olaga hot (10 %), bedrägeri (10 %), ofredande (7,5 %) och stöld (5,6 %). Antalet stödsökande som utsatts för bedrägerier ökade med över 55 procent.
Polisens förmedling av stödsökande till BOJ ökade med 31,5 procent jämfört med föregående år. Det var den största ökningen på 10 år och ett resultat av det nationella projektet Operation: Har du ställt frågan.

Under 2023 gav Brottsofferjouren (BOJ) stöd till nästan 7 000 fler brottsoffer, vittnen och anhöriga än föregående år.

Samtidigt som vi ser en ökning av stödsökande är det särskilt glädjande att vår samverkan med polisen har resulterat i att fler har kommit i kontakt med Brottsofferjouren och därigenom att få vårt stöd.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Totalt gav BOJ stöd till 61 496 personer och tog emot stödsökande från Sveriges alla kommuner. BOJ gav stöd i samband med rättegång vid de flesta av landets domstolar.

Ärendeökningen är ett resultat av att polisens förmedling av stödsökande till BOJ ökade med 31,5 procent jämfört med föregående år. Det är den största ökningen på 10 år och ett resultat av BOJs informationssatsning till anmälningsupptagande poliser. Dock finns fortfarande stora regionala skillnader vad gäller polisens förmedling av stödsökande.

De vanligaste brotten under året gällde misshandel (22%), olaga hot (10%), bedrägeri (10%) ofredande (7,5%) och stöld (5,6%).

Stödsökande gällande bedrägerier ökade kraftigt

Under 2023 ökade mängden stödsökande som varit utsatta för bedrägerier med över 55 procent. Detta är en dramatisk ökning och ett resultat av att andelen anmälda bedrägeribrott ökat samt att fler drabbade förmedlats till BOJ.

Inom gruppen som varit med om bedrägerier är utsatta särskilt stor i åldersgruppen 65+. Många av Brottsofferjourens stödsökande har förlorat stora summor pengar, ibland hela sin livsbesparing och mår mycket dåligt.

Att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga är viktiga för individen men också för att stärka rättssäkerheten

Fredrik Mellqvist, Generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

Bakgrund:

Brottsofferjouren Sverige registrerar årlig statistik från alla lokala brottsofferjourer för att ge en övergripande bild av stödverksamheten i hela landet. BOJ registrerar statistik om varje stödsökande, inklusive kön, hemkommun, ålder, brottstyp, särskilda omständigheter, polisanmälan, typ av hjälpsökande, initial kontakt och utförda insatser för varje ärende.

Viktigt att notera är att Brottsofferjouren endast kommer i kontakt med den del av alla brottsoffer som hänvisas via polisen eller andra instanser eller de som tar kontakt själva. Det är inte en kartläggning över hur många brott som begåtts i landet under året eller vilka som begår dessa brott. Kartläggningen koncentrerar sig på de BOJ har hjälpt och vilka brott som har drabbats av.

Läs mer om på Brottsofferjouren.se.

Relaterade länkar

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post
Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post