BOJ:s respons på Brottsoffermyndighetens förslag till ny samordningsmodell för brottsofferarbete 

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) har granskat Brottsoffermyndighetens rapport. Vi välkomnar regeringens och Brottsoffermyndighetens arbete för att stärka stödet till Sveriges brottsoffer. Vi är emellertid starkt kritiska till att Brottsoffermyndighetens kartläggning inte inkluderar civilsamhällets insatser. Det är först när sammanställningen visar samhällets totala insatser inom brottsofferområdet som en objektivt rättvisande överblick blir möjlig. 

I början av juni 2024 presenterade Brottsoffermyndigheten en kartläggning av samhällets samlade brottsofferstöd. Utredningen, som genomförts på uppdrag av regeringen, föreslår en uppdelning av samordningsansvaret på nationell, regional och lokal nivå, med Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna som huvudsakliga aktörer. 

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) har granskat Brottsoffermyndighetens rapport. Vi välkomnar regeringens och Brottsoffermyndighetens arbete för att stärka stödet till Sveriges brottsoffer. Vi är emellertid starkt kritiska till att Brottsoffermyndighetens kartläggning inte inkluderar civilsamhällets insatser. Det är först när sammanställningen visar samhällets totala insatser inom brottsofferområdet som en objektivt rättvisande överblick blir möjlig. 

Det är av yttersta vikt att hela spektrumet av brottsofferstöd synliggörs i en nationell kartläggning, inte enbart de insatser som utförs i offentlig regi. BOJ gav under 2023 stöd till 65 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga. Dessa insatser finns inte med i Brottsoffermyndighetens rapport. Rapporten anger dessutom felaktigt att många kommuner, med vilka BOJ har väl utvecklade samarbeten och avtal om brottsofferstöd, saknar tillgång till brottsofferstöd. Det är för övrigt anmärkningsvärt att det väl fungerande arbete som utförs av civilsamhället och har utvecklats under många decennier inte alls belyses i rapporten. 

”För att säkerställa ett likvärdigt och kvalitativt stöd över hela landet måste civilsamhällets viktiga roll och verksamhet erkännas och inkluderas i denna process”, säger BOJ:s förbundsordförande Sven-Erik Alhem. 

Generalsekreterare Fredrik Mellqvist vidareutvecklar: ”En av de största utmaningarna i dagens brottsofferstöd är den ekonomiska ojämnheten mellan kommunerna. Det är nödvändigt att skapa en jämnare fördelning av resurser och säkerställa att alla kommuner satsar likvärdigt på verksamheten. Endast då kan vi garantera att alla brottsoffer får det stöd de behöver, oavsett var i landet de bor. 

BOJ står redo att bidra med vår omfattande erfarenhet och expertis inom hela brottsofferstödsverksamheten för att stärka stödet till alla brottsoffer i Sverige”, avslutar Fredrik Mellqvist.