Socialstyrelsen minskar bidragen till Brottsofferjouren Sverige (BOJ) med 66 % trots ökat behov av stöd för våldsutsatta

Socialstyrelsen minskar bidragen till BOJ:s arbete med våldsutsatta kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck med 66 %. Trots ett ökat antal stödsökande till BOJ.

Socialstyrelsen har beslutat att drastiskt minska bidragen till BOJ:s arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

BOJ är en viktig aktör som varje år ger kostnadsfritt stöd till en stor andel av Sveriges våldsutsatta kvinnor. Trots ett ökat antal stödsökande har Socialstyrelsen beslutat att minska bidragen till BOJ:s arbete med våldsutsatta kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med 66 % under två år i följd, från 5 miljoner 2022 till 1,7 miljoner 2024 och 2025. Ett beslut som inte närmare motiverats och inte heller kan överklagas.

Nedskärningen kommer att få stor påverkan på den stora mängden våldsutsatta som varje år vänder sig till BOJ för stöd. Under 2023 hade BOJ kontakt med 61 494 personer, varav 35 445 eller 58 % var kvinnor. Mängden stödkontakter för samtliga ärenden uppgår till cirka 150 000, varav omkring 103 000 enbart för kvinnor. 67 % av dessa har utsatts för våld, hot eller kränkningar som misshandel, mordförsök, våldtäkt och överträdelse av kontaktförbud.

BOJ ger stöd till alla brottsutsatta, men även till vittnen och anhöriga. Alla påverkade människor av våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck. Inte minst gäller det barn och unga. BOJ har det senaste året fått ett kraftigt ökat antal kontakter gällande denna typ av brottslighet. Detta illustrerar det akuta behovet av stöd och resurser.

Minskningen försvårar möjligheten för BOJ att bedriva en kvalitetssäkrad stödverksamhet och upprätthålla hög tillgänglighet för den nationella stödlinjen för brottsoffer, 116 006, som gemensamt används i EU-länderna och drivs i Sverige av BOJ.

Det är ofrånkomligt att Socialstyrelsens oförståeligt negativa beslut leder till att alla stödsökande hos oss drabbas när våra möjligheter att ge stöd försämras. För BOJ är alltid fokus inriktat mot alla dem som söker stöd hos oss. Det är för deras skull BOJ finns till”

säger Sven-Erik Alhem, Förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.

Det är allt detta som gör att alla frågetecken finns där sedan BOJ fått del av Socialstyrelsens beslut. Detta hade omgående överklagats om möjligheten funnits.

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post
Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post