Nu kvalitetssäkrar vi vårt stöd i domstol

En viktig del i EU-projektet COVIS handlar om att genomföra en utvärdering och kvalitetssäkring av det stöd som Brottsofferjouren ger i domstol.

Syftet med det är att kartlägga inverkan och värdet av det stöd Brottsofferjouren ger i domstol på såväl på enskilda brottsoffer/vittnens/anhörigas välmående som på rättssystemet i stort. Vi vill säkerställa att vårt stöd i domstol håller en hög kvalitet och uppfyller de behov som våra stödsökanden har i samband med rättegång.

Utvärderingen ger oss också möjlighet att identifiera områden som möjligen kan utvecklas och förbättras för att vi bättre ska kunna säkerställa tillgång till likvärdigt stöd för alla brottsoffer, vittnen och anhöriga. Kvalitetssäkringen är en pilot som kommer att genomföras i Sverige och Portugal. I Sverige startar det på måndagen den 27 november och fortsätter fram till 29 mars 2024. Vi har tolv domstolar, från Lund i söder till Härnösand i norr som kommer genomföra kvalitetssäkringen, men under olika veckor.

Har du fått stöd i domstol?

Om du är brottsoffer, vittne eller anhörig och har fått stöd av Brottsofferjouren i domstol samt känner att du vill ställa upp och fylla i en enkät kan du göra det här på svenska och här på engelska.

Affischen nedan sitter uppe på ett flertal domstolar runtom i landet framöver.

Här kan du läsa mer om projektet COVIS.