Remissvar: Brott mot förtroendevalda

Yttrande avseende Ds 2018:29 Brott mot förtroendevalda.

Remissvar

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) tycker på goda grunder att det finns skäl att värna demokratin också genom en straffskärpningsregel som i princip kan vara utformad på sätt föreslagits. Brottsofferjouren Sverige (BOJ) tillstyrker den föreslagna lagstiftningen.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare

Yttrande avseende Ds 2018:29 Brott mot förtroendevalda

Remissvar Ds 2018-29 Brott mot förtroendevaldaPDF198.53KB
Ladda ner