Stora regionala skillnader i kommunalt stöd till brottsofferjourer

Enligt den årliga kartläggningen från Brottsofferjouren Sverige, bidrar Sveriges kommuner i genomsnitt med 2,81 kronor per invånare till brottsofferstöd, men det finns betydande regionala skillnader. Rekordmånga kommuner har tecknat samverkans- och IOP-avtal med brottsofferjourer samtidigt gav 52 kommuner inte något bidrag alls för verksamhetsåret 2023.

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) har genomfört sin årliga kartläggning av kommunernas bidrag till brottsofferjourer runt om i landet. Resultaten från årets undersökning visar på regionala variationer i stödet till brottsoffer. Trots detta är det glädjande att antalet jourer med samverkansavtal eller IOP-avtal är fler än någonsin tidigare.

Genomsnittligt bidrag: 2,81 kronor per invånare

I genomsnitt bidrar Sveriges kommuner med 2,81 kronor per invånare till lokala brottsofferjourer, vilket är lågt i jämförelse med föreningsbidrag och ekonomiskt stöd till civilsamhället inom andra områden som till exempel idrott eller kultur. De kommuner som bidrar ligger i genomsnitt på 3,17 kronor per invånare. De högsta bidragen per invånare ges av kommuner som Södertälje, Pajala, Kristinehamn och Helsingborg. Samtidigt har 52 kommuner inte gett något bidrag till brottsofferjourer för verksamhetsåret 2023.

”Vi ser stora regionala skillnader i stödet till brottsofferjourer runt om i landet, något som försvårar för BOJ att leva upp till sitt löfte om att erbjuda alla brottsoffer i landet ett enhetligt och högkvalitativt stöd”, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Ökande antal samverkansavtal och IOP-avtal

Positivt är att 136 kommuner har någon form av samverkansavtal med en lokal brottsofferjour. 77 kommuner har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), vilket är en ökning med 19 kommuner sedan förra året och det högsta antalet någonsin.

”Vi är glada över att antalet jourer med samverkansavtal eller IOP-avtal ökar. Dessa fleråriga avtal är viktiga eftersom de bidrar till en kontinuitet för den brottsofferstödjande verksamheten samt effektivisera arbetet och tydliggör respektive deltagande”, säger Fredrik Mellqvist, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

Undersökningen även att kommuner med avtal i genomsnitt ger ett högre bidrag på 3,50 kronor per invånare, jämfört med 2,68 kronor per invånare från kommuner där samverkansavtal saknas.

BOJ finns i hela Sverige

Under 2023 gav Brottsofferjouren stöd till över 61 496 brottsoffer, anhöriga och vittnen från Sveriges alla kommuner och vid de flesta av landets domstolar. I BOJ:s kommunbidragsundersökning har samtliga medlemsjourer svarat på frågor om bidrag från och avtal med kommunerna under verksamhetsåret 2023. Hela undersökningen finns att ta del på brottsofferjouren.se.

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post
Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post