Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Eva Larsson har avlidit

Det är med värme vi minns Eva Larsson som avled den 4 april 2019 efter en tids sjukdom vid en ålder av 60 år.

Eva Larsson
Foto: Jessica Larsson.

Foto: Jessica Larsson.

Vi har med stor sorg och saknad tagit emot nyheten om Eva Larssons allt för tidiga bortgång. Eva har genom sitt outsinliga engagemang varit en drivkraft för att utveckla brottsofferstödet och verka för att alla brottsutsatta ska få sina rättigheter tillgodosedda. Våra tankar går till hennes närmaste.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Eva Larsson kom till Brottsofferjouren Sverige 1995, arbetade först med utbildningsfrågor och tillträdde sedan posten som generalsekreterare 2001. Under hennes ledning har organisationen utvecklats till att nu ge stöd till ungefär 70 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga varje år.

Eva Larsson gick i spetsen för arbetet med att lyfta fram särskilt utsatta brottsoffergrupper. Exempelvis initierade hon projekt för att stärka stödet till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld, brottsutsatta barn, unga, äldre, hbtq-personer och personer som drabbats av hat- och demokratibrott.

Genom åren har hon också outtröttligt arbetat för att stärka samverkan mellan organisationer och myndigheter som kommer i kontakt med brottsutsatta. Hon insåg tidigt att samverkan är en förutsättning för att alla brottsoffer ska erbjudas och få stöd.

Eva Larssons bortgång är en stor förlust för brottsofferrörelsen i Sverige. Eva arbetade för att Brottsofferjouren ska vara en spjutspets vad gäller brottsoffers rättigheter och tillgång till stöd. Det är ett arbete vi nu kommer att föra vidare i hennes anda.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare