Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Remissvar avseende SOU 2023:44 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Remissvar avseende SOU 2023:44 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel


Diarienummer Ju2023/02265

SOU 2023:44 – Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

SOU 2023-60 Utökade möjligheter använda preventiva tvångsmedel Ju023-02265- Brottsofferjouren SverigePDF198.59KB
Ladda ner