Remissvar: Förstärkt skydd för den personliga integriteten

Brottsofferjouren Sveriges remissvar avseende SOU 2023:37 ”Förstärkt skydd för den personliga integriteten”

Ladda ner remissvaret nedan.

Remissvar avseende SOU 2023:37 ”Förstärkt skydd för den personliga integriteten”

Yttrande avseende SOU 2023_37 Förstärkt skydd för den personliga integritetenPDF250.26KB
Ladda ner