Remissvar: Bättre möjligheter verkställa frihetsberövanden

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende lagrådsremiss över tidigare betänkandet SOU 2022:50 Bättre möljigheter verkställa frihetsberövanden.

Ladda ner remissvaret nedan.

Lagrådsremiss över tidigare betänkandet SOU 2022:50 Bättre möljigheter verkställa frihetsberövanden

Lagrådsremiss över SOU 2022-50 Verkställa frihetsberövanden -Brottsofferjouren SverigePDF129.54KB
Ladda ner