Brottsofferjouren Sverige utvecklar en modell för ökad trygghet i bostadsområden

BOJ har tilldelats medel från Allmänna Arvsfonden för att under tre år utveckla och sprida en modell för ökad boendetrygghet. Projektet genomförs i bostadsområden i Örebro, Norrköping och Jönköping.

Brottsofferjouren är glada och stolta över att ha fått förtroendet från Allmänna arvsfonden att under tre år kunna bidra med ökad trygghet.

– I ett läge där många känner sig otrygga och oroliga för samhällsutvecklingen är det viktigt att vi är många som hjälps åt för att skapa en positiv förändring. Resurserna från Allmänna Arvsfonden möjliggör för Brottsofferjouren att vara en ännu mer aktiv del av det arbetet, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

– Vi vill involvera så många som möjligt i varje område och öka lokal organisering och mobilisering. De unga som bor där, bostadsbolagen med sin lokala närvaro och kunskap om området, den lokala brottsofferjouren, kommunala insatser, fritidsledare, civilsamhälle och näringsliv är alla centrala för att skapa trygga och resursstarka bostadsområden. Genom att utgå från de lokala förutsättningarna bygger vi modellen och skapar förändringen från grunden och upp, med personer och aktörer som bor och verkar i området varje dag, menar ansvarig projektledare Markus Haile på Brottsofferjouren Sverige.

Med utgångspunkt i röster från ungdomar och unga vuxna 18-25 år, tillsammans med lokala bostadsbolag och lokala brottsofferjourer vill projektet tillsammans skapa insatser och aktiviteter som ökar tryggheten i tre områden med lägre nivåer av trygghet. Dessutom ska fler delar av samhället involveras för att öka tryggheten.

Målet är att projektet ska leda till en ökad trygghet i de områden där satsningen genomförs. Dessutom vill projektet öka de unga deltagarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka sin framtid och omgivning, involvera bostadsbolagen i det trygghetsskapande arbetet och skapa nya förutsättningar och bestående samverkansformer mellan lokala aktörer.

Markus Haile Projektledare Utsatta områden, Trygg Trapp
08-550 486 15 Kontakta via e-post