Remissvar: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende SOU 2023:2 Datalagring och åtkomst till elektronisk information Ju2023/01326.

Ladda ner remissvaret nedan.

Yttrande avseende SOU 2023:2 Datalagring och åtkomst till elektronisk information Ju2023/01326

SOU 2023-22 Datalagring och åtkomst till elektronisk information Ju2023-01326- Brottsofferjouren SverigePDF119.39KB
Ladda ner