Debatt: Brottsoffer hamnar i kläm när gängkriminaliteten tar alla resurser

I takt med att den gängrelaterade brottsligheten fortsätter att lamslå landet tvingas polisen prioritera och lägga annan typ av brottslighet åt sidan. Detta har pågått under en längre tid och tyvärr ser vi ingen förbättring i närtid.

Att polisen behöver prioritera det dödliga våldet är förståeligt. Dock kan vi inte ha ett rättssystem där andra brottsanmälningar prioriteras bort, förhalas eller läggs ner. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för människors tilltro till rättssamhället, skriver vår förbundsordförande Sven-Erik Alhem samt generalsekreterare Fredrik Mellqvist i Dagens Juridik.