Remissvar: Biometri för effektivare brottsbekämpning

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende SOU 2023:32 Biometri för effektivare brottsbekämpning Ju2023/01497.

Ladda ner remissvaret nedan.

Yttrande avseende SOU 2023:32 Biometri för effektivare brottsbekämpning Ju2023/01497

SOU 2023-32 Biometri för effektivare brottsbekämpning Ju2023-01494- Brottsofferjouren SverigePDF118.90KB
Ladda ner