Remissvar: Om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter

Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets Direktiv om ändring av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter (Dnr Ju2023/01957).

Ladda ner vårt remissvar nedan.

Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets Direktiv om ändring av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter (Dnr Ju2023/01957)

Ändring av 2012 direktiv om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter, Brottsofferjouren Sveriges svar till Dnr Ju202301957PDF333.26KB
Ladda ner