Fler brottsutsatta förmedlas till Brottsofferjouren för stöd

Polisens ärendeförmedling till landets brottsofferjourer har ökat rejält detta år. Under perioden 1 januari – 31 augusti har förmedlingen ökat med hela 29 procent jämfört med samma period förra året. Detta är den största ökningen på över tio år och en positiv nyhet för alla som är i behov av stöd men också för alla som arbetar inom rättsväsendet.

Det här betyder att många fler brottsutsatta får stöd. Vi har arbetat outtröttligt i många år för att öka förmedlingen från polisen och det är mycket glädjande att se att vårt arbete ger resultat.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige

BOJ har sedan början av 2023 arbetat målmedvetet med sitt gemensamma interna projekt ”Har du ställt frågan?”. I projektet har jourerna arbetat på lokal och regional nivå med att ge skräddarsydd information direkt till anmälansupptagande poliser och med att informera PKC (Polisens kontaktcenter).

Vi kan alltså se att projektet ger verkliga resultat. Fler brottsoffer, vittnen och anhöriga får nu frågan och fler förmedlas vidare till oss.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Bakgrund

När någon anmäler ett brott till polisen, alternativt medverkar som vittne i en polisutredning, så ska polisen ställa frågan om hen önskar kontakt med en brottsofferstödjande verksamhet. Svarar personen ja förmedlas kontakt med Brottsofferjouren eller annan lämplig stödverksamhet. Värt att notera är dock att det går utmärkt att själv kontakta Brottsofferjouren även om ingen polisanmälan gjorts. Läs mer om hur du kontaktar BOJ här.

Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post
Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post