BOJ anser att bedrägeriutsatta bör ha rätt till kränkningsersättning

Efter TV4 Nyheternas rapportering om att äldre som luras av bedragare inte får ersättning kräver nu Brottsofferjouren att lagen görs om.
– Så att även äldre som utsätts för denna grymma integritetskränkande brottslighet kan få kränkningsersättning, säger Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Se hela inslaget i TV4 här. Justitieminister Gunnar Strömmer säger till TV4 att han är villig att se över frågan.

Samtidigt skriver en ledare i DN om att banker ignorerar Högsta domstolens prejudicerande dom om telefonbedrägerier. De skriver bland annat:

”Än mer stötande är att bankerna alltjämt struntar i att ersätta drabbade kunder, trots att juridiken numera är glasklar. I en vägledande dom förra sommaren fastslog Högsta domstolen att Länsförsäkringar Bank var skyldig att ersätta en kontoinnehavare som svindlats på 400 000 kronor.

Hen hade visserligen agerat ”grovt oaktsamt” genom att lämna ut sina kontouppgifter, men inte ”särskilt klandervärt”. För det krävs nämligen att offret är medvetet om – eller åtminstone likgiltigt inför – konsekvenserna av sitt agerande, konstaterade HD, vilket banken inte kunde leda i bevis. Enligt lagen ska offret därmed ersättas för alla förluster över 12 000 kronor.”

Det är väldigt viktigt att bankernas agerande uppmärksammas och att ingen enskild berörd bedragen målsägande lämnas ensam i förhållande till en övermäktig bank. Sök alltid först juridisk vägledning innan du ger upp!

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Han fortsätter:

– En stark bank bör ha lätt för att anlägga ett brottsofferperspektiv i fråga om en nätbedragen bankkund. Jag tycker också att alla banker har anledning att varenda dag ställa sig frågan: Har vi i vår bank gjort allt vi kan för skydda våra kunder och göra livet surt för alla hänsynslösa bedragare?