Bedrägeriförsök i Brottsofferjourens namn

Den senaste tiden har det kommit samtal till privatpersoner där uppringaren sagt sig vara från Brottsofferjouren. Under samtalet försöker bedragarna förmå den som blir uppringd att logga in med BankID. Det här är ett bedrägeriförsök.

Brottsofferjouren ringer aldrig upp och ber någon att logga in med BankID.

Om någon ringer och ber dig logga in någonstans – lägg på luren, ring polisen och gör en polisanmälan. Du kan också alltid ta namn på den som ringer och fråga från vilken brottsofferjour uppringaren hör av sig från. Därefter kan du själv leta upp numret till den lokala jouren, ringa upp och ber att få prata med den som precis ringde dig. Vi erbjuder också säker identifiering via Securifid, vilket inte innebär inloggning via BankID.

Om du som läser detta är anställd, stödperson eller förtroendevald inom Brottsofferjouren är det viktigt att försöka få reda på från vilket nummer bedragaren ringde. Om det sett ut som att bedragaren ringt från ett av Brottsofferjourens nummer finns åtgärder att ta till. I sådana fall är det viktigt att du hör av dig till Brottsofferjourens förbundskansli och meddelar detta.