BOJ positiva till utredning om förbättrade ersättningsregler för brottsoffer

Idag höll justitieminister Gunnar Strömmer (M) en pressträff tillsammans med Mikael Eskilandersson (SD), Larry Söder (KD) och Juno Blom (L). Under pressträffen presenterades flera nyheter för att stärka brottsoffers ställning och förbättra möjligheten till ersättning.

Den största innebär en förändring som kommer att göra stor skillnad för många brottsoffer och anhöriga – nämligen förbättrade möjligheter för brottsoffer att få ut sin ersättning (sitt skadestånd). Utredningen föreslår:

  • Att ersättningen ska betalas ut snabbt och enkelt.
  • Att brottsoffret ska ha rätt till brottsskadeersättning redan när domen på skadestånd får laga kraft, så att brottsoffret slipper gå omvägen via Kronofogden och sitt försäkringsbolag.
  • Översyn av utmätningsförbudet för vissa skadestånd, med målet att det ska bli lättare att utmäta pengar hos personer som har skulder till bland annat brottsoffer.

I dagsläget måste brottsoffret för att få sin ersättning i första hand vända sig till gärningsmannen, därefter till Kronofogden, sitt försäkringsbolag och i sista hand Brottsoffermyndigheten. Detta är en mycket påfrestande process för många brottsutsatta. Sedan 2020 har 7 av 10 brottsoffer inte fått ut hela sin ersättning från Kronofogdemyndigheten och nästan hälften av dessa har inte fått någon ersättning alls.

Brottsofferjouren välkomnar denna utredning. Detta är en fråga som BOJ drivit i många år och vi ser mycket positivt på att regeringen ser brottsofferperspektivet gällande skadestånden. Läs mer om vad vi tycker i bland annat denna fråga här. Se hela regeringens presskonferens nedan.