Yttrande: Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Ladda ner yttrandet nedan.

Yttrande avseende departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

PM Höjt försörjningskrav arbkraftinv Ju2023-00106- Brottsofferjouren SverigePDF114.53KB
Ladda ner