Yttrande: Skärpta straff för flerfaldig brottslighet

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende SOU 2022:71 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet Ju2023/00373.

Ladda ner remissvaret nedan.

Yttrande avseende SOU 2022:71 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet Ju2023/00373

SOU 2023-1 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet Ju2023-00373- Brottsofferjouren SverigePDF190.38KB
Ladda ner