Yttrande: Vägar till ett tryggare samhälle

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende SOU 2020:67 Vägar till ett tryggare samhälle.

Ladda ner yttrandet nedan.

Yttrande avseende SOU 2020:67 Vägar till ett tryggare samhälle

SOU 2020-67 Vägar till ett tryggare samhälle Ju2022-03613 – Brottsofferjouren SverigePDF168.15KB
Ladda ner