Lokal ordförande kliver av efter olämpliga kommentarer i sociala medier

Under förra veckan skrev en känd politiker på Facebook om att hon gjort en polisanmälan mot en partikollega angående en händelse som skulle ha inträffat 2014.

Med anledning av detta uttalade sig en ordförande för en lokal brottsofferjour i sociala medier på ett mycket olämpligt sätt. Dessa uttalanden fick stor spridning med mycket negativa effekter för Brottsofferjouren lokalt och nationellt. Detta ledde till att både den lokala jouren och förbundsstyrelsen reagerade omedelbart.

Förbundsstyrelsen anser att uttalandena var emot gällande stadgar och Brottsofferjourens värdegrund och det fanns därför klar grund för uteslutning ur Brottsofferjouren. Till följd av att den lokala ordföranden avsade sig sitt ordförandeskap och medlemskap fanns inte möjlighet att utesluta honom. Styrelsen beslutade dock att stryka honom ur medlemsregistret.

Den lokala jouren och förbundet gör nu allt de kan för att återskapa förtroendet för Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens ståndpunkt är att brottsutsatta som berättar sin historia ska tas på allvar och att skulden alltid ligger hos förövaren. Misstänkta är oskyldiga tills dess motsatsen bevisats i domstol. Det betyder dock inte att brottsoffer som berättar om sina upplevelser ska ifrågasättas eller misstänkliggöras. Tvärtom tycker BOJ att det är bra att brottsutsatta, vittnen och anhöriga vågar berätta och vid behov också söker stöd. Vi står alltid på brottsoffrens sida.

Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post