Yttrande: Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

Yttrande avseende domstolsverkets PM Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro.

Ladda ner Brottsofferjouren Sveriges yttrande nedan.

Yttrande avseende domstolsverkets PM Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

DOV 2021-272 Avgöra brottmål i den tilltalades utevaro Ju2022-01931 – Brottsofferjouren SverigePDF129.98KB
Ladda ner