Yttrande: Bättre möjligheter verkställa frihetsberövanden

Brottsofferjouren Sveriges yttrande avseende SOU 2022:50 – Bättre möjligheter verkställa frihetsberövanden.

Ladda ner yttrandet nedan.