Yttrande: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Brottsofferjouren Sveriges yttrande över betänkandet SOU 2022:52 – Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel.

Ladda ner yttrandet nedan.

Yttrande över betänkandet SOU 2022:52 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

SOU 2022-52 Utökade möjligheter preventiva tvångsmedel Ju2022-03121 – Brottsofferjouren SverigePDF138.00KB
Ladda ner