Engagera dig!

Inför det nya året söker flera av våra lokala jourer i landet nya volontärer. Det finns många sätt att engagera sig på.

Har du några timmar över i månaden och känner att du skulle vilja göra något meningsfullt, utöver arbetet? Brottsofferjourens verksamhet vilar på ideella insatser och det finns goda möjligheter att engagera sig var än i landet man bor. Det spelar heller ingen roll hur gammal eller ung du är (så länge du är myndig!) eller vilken bakgrund du har – det viktigaste är att du är en bra medmänniska.

Som volontär hos Brottsofferjouren ger du stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga – via telefon, möten eller på plats i domstol. Talar du fler språk än svenska och engelska är det guld värt, då vi erbjuder stöd på många språk. Du kan också engagera dig som ledamot i en lokal jours styrelse och vara med och utveckla verksamheten. Här kan läsa mer om att vara:

Du kan också läsa mer och anmäla intresse här.