Remissvar: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Yttrande avseende utkastet till lagrådsremiss S2022/03649: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende utkastet till lagrådsremiss S2022/03649: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

S2022-03649 Ett fönster av möjligheter – remissvar Brottsofferjouren SverigePDF234.67KB
Ladda ner