Remissvar: Straffansvar för psykiskt våld

Yttrande gällande Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18).

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande gällande Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18)

svar straffansvar psykiskt våld Ju2022-02651 – BROTTSOFFERJOUREN SVERIGEPDF139.63KB
Ladda ner