BOJ medverkar under Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro

På torsdag och fredag den 17-18 november finns Brottsofferjouren Sverige och Brottsofferjouren i Örebro län på plats under MR-dagarna i Örebro.

Mänskliga Rättighetsdagarnas övergripande syfte är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Under dagarna kommer BOJ att finnas på plats med en monter samt arrangera tre olika seminarier om barn som bevittnar våld, utsatta områden samt vittnesrädsla.

Våra seminarier

– Torsdag 17/11 kl. 14.00 i Bryggaren – Ska man behöva vara rädd för att vittna?

– Torsdag 17/11 kl. 16.00 på Lilla scenen – När hemmet inte är tryggt

– Fredag 18/11 kl. 09.00 i Studion – Från osäkert till säkert – så utvecklar vi utsatta områden, tillsammans med Sensus. Seminariet livesänds också via Sensus Facebook.

Markus Haile Projektledare Utsatta områden, Trygg Trapp
08-550 486 15 Kontakta via e-post