BOJ samarbetar med Grannsamverkan

Organisationen bakom Grannsamverkan har ingått ett samarbete med Brottsofferjouren så att fler brottsutsatta kan få stöd.

Vi är väldigt glada över att Brottsofferjouren vill vara med i Grannsamverkans verksamhet. Vi ser att det tillför ytterligare en viktig dimension till arbetet.

Lina Nilsson, ordförande i Grannsamverkans nationella grupp