Remissvar: Ett utvidgat utreseförbud för barn

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) ser positivt på de förändringar som föreslås och tillstyrker förslaget.

Remissvar avseende Ds2022:9 – Ett utvidgat utreseförbud för barn

Diarienummer: S2022/02585

Ds 2022:9 – Ett utvidgat utreseförbud för barn

S2022-02585 Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds2022-9 – Remissvar Brottsofferjouren SverigePDF195.53KB
Ladda ner