Ny bok om barn som bevittnat våld

Nu släpps vår nya bok ”I brottets skugga” om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation.

Orange bokomslag för boken "I brottets skugga" som handlar om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation

Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som sker i det fördolda, många gånger med barn som ofrivilliga vittnen. Sedan den 1 juli 2021 är det dessutom straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet – brottet kallas barnfridsbrott och har höga straffvärden. Ibland utsätts barnen som bevittnar våldet själva för fysiskt våld.

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga som bevittnat våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse för problematiken. ”I brottets skugga” är framtagen för att förbättra stödet till utsatta barn och för att synliggöra olika typer av våld de kan utsättas för. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta barn och unga som är eller har varit utsatta för olika slags våld. Även anhöriga kan med fördel läsa boken för att få en medvetenhet om hur våld i nära relation kan yttra sig och vilket stöd som finns att få.

Arbetet med boken, som utförts inom ramen för BOJ:s arbete mot våld i nära relationer, har kunnat genomföras tack vare medel från Socialstyrelsen.

Vi är tacksamma och stolta att Socialstyrelsen gett oss detta förtroende. Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Ämnet är tyvärr ständigt aktuellt och barn är en särskilt sårbar brottsoffergrupp – därför känns det extra viktigt att sprida kunskap om ämnet.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Beställ ditt ex av boken

Boken går att beställa till endast fraktkostnad i vår webbshop.