Idag inleds vårt EU-projekt för ett utvecklat vittnesstöd i Europa

Idag den 1 september inleds vårt nya EU-projekt COVIS (Court Based Support Service for Victims and Witnesses of Crime).

Vi välkomnar idag också vår nya projektkoordinator Malin Bengtsson, som tillsammans med Frida Wheldon kommer att leda projektet. COVIS-projektet syftar till att utveckla kunskap, material och verktyg för att etablera, utveckla och leverera vittnesstöd till brottsoffer och vittnen kallade att delta i en rättegång. Projektet leds av Brottsofferjouren Sverige med samarbetspartners från Portugal, Irland, Finland, Danmark samt Victim Support Europe.

Ökad tillgänglighet till stöd av hög kvalitet hjälper brottsoffer/vittnen att känna sig lugnare, bättre informerade, bemötta med respekt och stärkta i deras strävan att nå rättvisa och upprättelse. Detta kan i sin tur ha positiv inverkan på deras vilja att delta i en straffrättslig process och möjlighet att återhämta sig från negativa konsekvenser till följd av brott. Genom att samla in kunskap från hela EU, bygga nya verktyg för direkt stödverksamhet och informationsspridning samt identifiera vilka faktorer som ligger till grund för en väl fungerande vittnesstödsverksamhet syftar COVIS projektet till att uppnå:

  1. Ökad kunskap och verktyg för att etablera, administrera och leverera vittnesstöd till brottsoffer och vittnen, för att möta deras behov och rättigheter i samband med rättegång.
  2. Förbättrade arbetsformer, samverkan, förståelse och kommunikation mellan vittnesstöd och samarbetspartners för att förbättra kvalitén och säkerställa en väl fungerande vittnesstödsverksamhet.
  3. Ökad förståelse av kvalitet och inverkan av vittnesstöd, både för enskilda brottsoffer/vittnen och för rättssystemet i stort.
  1. Bättre kunskap bland brottsoffer/vittnen, samarbetspartners och allmänheten rörande syfte, värde och tillgänglighet av vittnesstöd.

Projektet kommer att pågå fram till 2024 och vi hoppas att så många som möjligt kommer att ha möjlighet att delta i någon av projektets olika aktiviteter.

Frida Wheldon Verksamhetsutvecklare rättsväsende
08-550 486 19 Kontakta via e-post