Tidigt stöd till vittnen blir verklighet

Från och med idag kompletteras 13§ i Förundersökningskungörelsen så att vittnen ska få information av polisen och erbjudas kontakt med stödverksamhet redan vid den första kontakten med polisen.

Det innebär att vittnens status höjs i rättsprocessen och att de när de kallas till förhör också ska informeras om vilket stöd som finns att tillgå. Förhoppningsvis leder det på kort och/eller lång sikt till att fler vittnen erbjuds och mottar stöd.

Det här är en åtgärd som Brottsofferjouren drivit på för i många år. Förslaget finns även sedan tidigare med i vårt manifest och brottsofferpolitiska program. Vittnen drabbas indirekt när ett brott sker och vid allvarliga brott kan det handla om mycket traumatiska upplevelser. Även om man inte drabbas hårt emotionellt av att bevittna ett brott kan man ändå känna sig nervös och orolig inför att vittna i domstol. Brottsofferjouren har ideella vittnesstöd på plats i de flesta domstolar i landet för att informera och ge stöd till vittnen, målsägande och anhöriga – helt kostnadsfritt.

Brottsofferjouren anser därför att vittnen också, i likhet med brottsoffer, ska informeras om det stöd som finns att tillgå när ett brott har begåtts. Nu tas det första viktiga steget för att detta ska bli verklighet.

13 § lyder från och med den 1 juli:
13 g § Ett vittne som kallas till ett förhör ska informeras om
– de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om det ärende
som han eller hon förekommer i,
– den fortsatta handläggningen och vilken roll han eller hon kommer att ha i den,
– rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol,
– att han eller hon på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och
– vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.
Information enligt första stycket ska även lämnas till ett vittne i övriga förhörssituationer om det behövs och är möjligt.
Här kan du läsa mer i författningssamlingen.

Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post