Debatt: Funktionsnedsatta måste skyddas mot ökade hatbrott

Det finns allvarliga luckor i det straffrättsliga skyddet mot hatbrott för personer med funktionsnedsättning. Detta trots att personer med funktionsnedsättningar oftare utsätts för kränkningar och våld än personer som saknar funktionsnedsättning, skriver företrädare för Brotts­offerjouren, Funktionsrätt Sverige, Civil Right Defenders, Fonden för mänskliga rättigheter och Independent Living Institute i Dagens ETC.

I Funktionsrätt Sveriges valenkät svarar alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna ja på frågan om de vill stärka lagstiftningen så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder. Enligt en enkät som Brottsofferjouren Sverige i Tidningen Brottsoffer genomfört inför valet 2022 visar detsamma, majoriteten av riksdagspartierna är positiva till en sådan lagändring. Vi hoppas nu att även de statsbärande partierna sluter upp så att initiativ kan tas till:

  • En bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning.
  • En skärpning av lagstiftningen så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott på jämlik grund.
Sven-Erik Alhem Förbundsordförande 073-973 86 00 Kontakta via e-post