Hundratusentals nåddes av BOJ:s informationssatsning

Genom en omfattande informationskampanj har Brottsofferjouren Sverige nått ut till en bred allmänhet med det nya europeiska numret för brottsofferstöd – 116 006, skriver Brottsoffermyndigheten.

Brottsofferfonden finansierade satsningen med ett historiskt stort bidrag.

– Vi anser att det är oerhört viktigt att brottsoffer, vittnen och deras anhöriga får information om att det finns ett nytt stödnummer som kan nås inom hela Europa. Genom fondens stora bidrag till informationssatsningen gavs goda förutsättningar för att nå ut med det nya numret nationellt. Vi hoppas att satsningen ska bidra till att fler får stöd av brottsofferjourer, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Läs hela artikeln på Brottsoffermyndighetens hemsida.