Så ställer sig riksdagspartierna till Brottsofferjourens förslag

Det senaste numret av Tidningen Brottsoffer tar sikte på riksdagspartiernas ställningstaganden i brottsofferfrågor.

Inför valet 2022 vill Brottsofferjouren rikta ljuset mot viktiga brottsofferfrågor. Sveriges brottsofferjourer möter årligen tiotusentals brottsutsatta och har en unik inblick i brottsutsattas behov. I Brottsofferjourens manifest 2022 presenteras förslag till hur brottsoffers rättigheter kan uppfyllas i praktiken.

Med utgångspunkt i manifestet har Tidningen Brottsoffer ställt tio frågor till riksdagspartiernas företrädare i rättspolitiska frågor. Läs om hur riksdagspartierna ställer sig till Brottsofferjourens förslag i nr 2 2022.