Debatt: Tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen

Barn är en särskilt sårbar grupp. Det krävs därför att såväl domstolar som andra myndigheter gör allt som krävs för att fatta beslut som är förenliga med barnkonventionen.

Barn inom rättsväsendet är ofta i en mycket utsatt situation och barnrättsperspektivet i såväl utredningar som i rättsprocesser behöver stärkas. Barnet ska skyddas i processen, inte från processen, menar vår ordförande Sven-Erik Alhem och vice ordförande Monica Ekström i en debattartikel i NWT idag. Läs hela artikeln här.