Remissvar: En stärkt brottsofferfond

Brottsofferjourens remissvar avseende promemorian ”En stärkt brottsofferfond”.

Diarienummer: Ju2022/00971

Läs mer om promemorian på regeringen.se

Remissvar avseende promemorian En stärkt brottsofferfond (Dnr Ju2022/00971)

Remissvar BOJ avseende Brottsofferfond_Dnr Ju2022 00971PDF405.24KB
Ladda ner