Remissvar: Vägar till ett tryggare samhälle

Remissvar avseende SOU 2021:85: Vägar till ett tryggare samhälleSamhällets förmåga att ge stöd och skydd åt brottsutsatta Diarienummer: Ju2021/03715 Läs mer här.

Remissvar avseende SOU 2021:85: Vägar till ett tryggare samhälle
Samhällets förmåga att ge stöd och skydd åt brottsutsatta

Diarienummer: Ju2021/03715

Läs mer här.

Remissvar: Vägar till ett tryggare samhälle

SOU 2021-85 – Vägar till ett tryggare samhällePDF451.32KB
Ladda ner