Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) ser positivt på förslagen till revidering av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Vi vill särskilt betona vikten av att fortsätta använda könsneutrala uttryck som våld i nära relationer, våldsutsatt, våldsutövare, barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation för att nämna några.

Remissvar avseende Dnr 4.1-37013/2021 förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Diarienummer: 4.1-37013/2021, Socialstyrelsen, Rättsavdelningen

Läs mer om Socialstyrelsens föreskrifter här.

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Remissvar BOJ_avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer_Dnr 4.1-37013_2021PDF223.18KB
Ladda ner