Brottsofferjouren lanserar kampanj för att fler ska få stöd

Brottsofferjouren har under decennier gett kostnadsfritt stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga i hela landet. Under 2022 kommer Brottsofferjouren Sverige att genomföra en stor nationell kampanj för att öka medvetenheten om Brottsofferjouren hos allmänheten, i synnerhet hos den yngre målgruppen (16 till 35 år), så att fler kan få stöd.

Vi hoppas att så många som möjligt nås av kampanjen och bär med sig att Brottsofferjouren finns till för alla som behöver stöd.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande

Kampanjen ”Brottsofferjouren – För dig som lever kvar med känslorna och kaoset” kommer bland annat att synas utomhus över hela Sverige och i sociala medier för relevanta målgrupper. Denna unika satsning har möjliggjorts tack vare de extra statsbidrag BOJ tilldelades till följd av pandemin under 2021. Bidragen tilldelades organisationer som erbjuder stöd till utsatta grupper såsom barn och unga, personer utsatta för våld i nära relation samt hbtqi-personer.

Kampanjen tar sin utgångspunkt i att många brottsutsatta lever kvar i ett känslomässigt kaos en lång tid efter händelsen och att minnena kan göra sig påminda när som helst i vardagen. Budskapet ”För dig som lever kvar med känslorna och kaoset” gestaltar vi med hjälp av nio skådespelare i realistiska miljöer. Var och en porträtterar ett brott och en känsla som de bär med sig. Uppmaningen till målgruppen är ”Hos oss får du stöd”.

Det främsta syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om att Brottsofferjouren finns och att det är en trygg plats att söka stöd. BOJ erbjuder kostnadsfritt stöd till alla brottsoffer, vittnen och anhöriga, oavsett om man har gjort en polisanmälan eller inte.

I år är det valår och frågorna om lag och ordning står högt på agendan. Dagligen kan vi läsa om brottslighetens negativa effekter på både individer och samhälle, därför känns det viktigt att visa att det finns goda krafter som stöttar de som utsätts.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Kampanjens strategi och innehåll är framtagen av den digitala kommunikationsbyrån KAN i Malmö. För medieköpen ansvarar kommunikationsbyrån GRIT Media i Skellefteå.

Kontaktpersoner:
Moa Lidman
, projektledare GRIT Media, 070-510 93 40, moa@gritmedia.se
Malin Scholander
, projektledare KAN, 073-912 98 13, malin.scholander@kan.se

Fredrik Mellqvist Generalsekreterare
08-550 486 08 Kontakta via e-post