Remissvar: Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Ordning och reda under hela vårdtiden förbättrar enligt BOJ:s uppfattning förutsättningarna för de dömda att få respekt för vilka samhällsnormer och regler som måste följas av envar av oss.

Remiss av promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Diarienummer: Ju2021/03135

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Remiss av promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Remiss av promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömdaPDF105.98KB
Ladda ner