Remissvar: Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Enligt Brottsofferjourens Sveriges (BOJ:s) uppfattning är utredningens förslag i mångt och mycket tämligen långtgående och kan säkert väntas uppfattas som kontroversiella. Samtidigt är förslagen också sannolikt nödvändiga som vi ser det inte minst från ett brottsofferperspektiv i syfte att komma åt den grova gängbrottsligheten.

Remissvar: Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Diarienummer: Ju2021/03004

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)

Remissvar SOU 2021-68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverkPDF108.56KB
Ladda ner