Ny film om barnfridslagen

Se Barnen har gjort en film som förklarar vad barnfridslagen innebär för den som utsatts.

”Att känna till sina rättigheter och vad en kan förvänta sig av samhället är ovärderligt för en som lever i den otrygghet och stress som våld i hemmet medför. Därför lanserar vi nu på barnkonventionens födelsedag en informationsfilm som ska lära barn och unga om barnfridslagen”, skriver Film&Tell på Youtube. Läs mer om Se Barnen.