Remissvar: Kommuner mot brott

Brottsofferjouren Sverige är principiellt positiv till utredningen. Det brottsförebyggande arbetet för kommunerna måste vara ständigt pågående och kan aldrig anses bli färdigt utan allting kan göras bättre.

Remissvar: Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Diarienummer: Ju2021/02425

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Remissvar SOU 2021-49 Kommuner mot brottPDF185.50KB
Ladda ner