Remissvar: Ersättning till brottsoffer

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) är i grunden mycket positivt inställda till de förslag om förbättringar för brottsoffer som utredningen föreslagit.

Remissvar: Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Diarienummer: Ju2021/02755

Ladda ner remissvaret nedan.

Läs mer på regeringen.se.

Yttrande avseende Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Yttrande avseende Ersättning till brottsofferPDF117.62KB
Ladda ner