Stort intresse för att bli volontär hos Brottsofferjouren

Hundratals har visat intresse för att bli volontär hos Brottsofferjouren – igår startade höstens nationella grundutbildning.

Under 2021 har hittills över 450 intresseanmälningar kommit in från människor runtom i landet som kan tänka sig att ge kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Igår startade den nationella grundutbildningen, där runt 150 nya volontärer deltog.

Det är fantastiskt att se att så många är villiga att stötta sina medmänniskor på ideell basis – vi är mycket tacksamma för det stora engagemanget.

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare

Den nationellt ledda grundutbildningen kompletteras av workshops och praktik hos den lokala brottsofferjouren. En del av de lokala brottsofferjourerna genomför hela grundutbildningen på egen hand. Under utbildningen lär sig volontärerna bland annat om rättsprocessen, ekonomisk ersättning och samtalsmetod.

Det finns alltid ett behov av fler volontärer – behoven kan dock variera över tid och beror på var i landet du bor. Är du intresserad av att bli volontär hos Brottsofferjouren kan du anmäla intresse här.